طراحی الگوریتم ها

الگوریتم و فلوچارت به عنوان دو مبحث بنیادین در امر برنامه نویسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. الگوریتم همان راه حل مسئله و فلوچارت شیوه نمایش نموداری الگوریتم است که برای درک بهتر و سریع تر الگوریتم ارائه می شود. و در واقع وجه مشترک بین برنامه نویسان کلیه زبان های کامپیوتری است.

متن کامل و دانلود

این واژه نامه ساختمان داده ها توسط دکتر قدسی از دانشگاه شریف و دکتر ضرابی زاده از دانشگاه بوعلی همدان ارائه گردیده است. ویک منبع مفید برای علاقمندان به الگوریتم ها می باشد.

متن کامل و دانلود

تست های سال ۸۱ تا ۸۹ طراحی الگوریتم ها بدون پاسخنامه مناسب برای خود ارزیابی

متن کامل و دانلود

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور از ۸۵ تا ۸۸ به همراه جواب

متن کامل و دانلود

این کتاب به زبان فارسی نوشته شده و می تواند به عنوان یک منبع جانبی برای دانشجویان و اساتید مورد استفاده قرار بگیرد.

متن کامل و دانلود

یک کتاب بسیار عالی در زمینه طراحی الگوریتم های ترکیبی که مباحث جدید را نیز پوشش می دهد.

متن کامل و دانلود