Pcode.ir

طراحی الگوریتم ها

الگوریتم و فلوچارت به عنوان دو مبحث بنیادین در امر برنامه نویسی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. الگوریتم همان راه حل مسئله و فلوچارت شیوه نمایش نموداری الگوریتم است که برای درک بهتر و سریع تر الگوریتم ارائه می شود. و در واقع وجه مشترک بین برنامه نویسان کلیه زبان های کامپیوتری است.

read more

این واژه نامه ساختمان داده ها توسط دکتر قدسی از دانشگاه شریف و دکتر ضرابی زاده از دانشگاه بوعلی همدان ارائه گردیده است. ویک منبع مفید برای علاقمندان به الگوریتم ها می باشد.

read more

تست های سال ۸۱ تا ۸۹ طراحی الگوریتم ها بدون پاسخنامه مناسب برای خود ارزیابی

read more

این کتاب به زبان فارسی نوشته شده و می تواند به عنوان یک منبع جانبی برای دانشجویان و اساتید مورد استفاده قرار بگیرد.

read more

یک کتاب بسیار عالی در زمینه طراحی الگوریتم های ترکیبی که مباحث جدید را نیز پوشش می دهد.

read more